ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Ограничения на скоростта:

В Република България има следните ограничения на скоростта:...
/продължение тук/


Глоби се налагат за следните нарушения:

-превишена скорост; -шофиране без предпазни колани;...
/продължение тук/


Паркиране:

Внимавайте, когато паркирате – правете го само на... /
продължение тук/


Бензиностанции в България:

По-големите бензиностанции в България са OMV, Shell...
/продължение тук/


Транспорт:
Международни летища – 4 на брой: София, Пловдив...
/продължение тук/


Навлизане в страната:
Много от чуждите граждани пристигащи в България...
/продължение тук/


Митнически формалности и ограничения:
При пресичане на границите на България, пътниците могат...
/продължение тук/


Важни телефонни номера:
Телефонен код за избиране на България извън страната: +359...
/продължение тук/