Team Auto Rent a car Sofia

Изисквания
  • Минимална възраст на шофьора - 21 години;
  • Шофьорски стаж –минимум 1 година;
  • Шофьори  между 18 и 21 години заплащат такса “Млад шофьор” - допълнително 5 евро за всеки наемен ден, както и двоен депозит.

 

Документи, необходими за сключване на договор за наем на кола

 

  • Оригинал на валидна шофьорска книжка с период на издаване миниум от една година. Документът е необходимо да има превод на английски език, в случай че не е издаден от ЕС;
  • Оригинал на Лична Карта или Международен Паспорт, където изрично да бъде бъде упоменат настоящ адрес. Тим Ауто Рент си запазва правото да изиска втори документ, удостоверяващ настоящ адрес на клиента в случай, че това не е упоменато в приложените документи;
  • Копие на документите (лична карта или паспорт, шофьорска книжка) задължително се прави при подписване на договор, като същите остават в архива на фирмата и се използват за предоставяне пред съответните органи при евентуални нарушения и глоби, направени от наемателя през наемния период.