Team Auto Rent a car Sofia

Защита на личните данни

Ние знаем, че сигурността на Вашата лична информация е изключително важна и поставяме на водещо място защитата на Вашата личност и неприкосновеността на Вашите лични данни. В тази връзка бихме искали да Ви информираме, какви данни се събират от нашата резервационна форма и в последствие при сключване на договора , и за какви цели се използват те.

 

В Резервационната ни Форма онлайн Вие ни предоставяте информация относно Вашите имена, Държава, е-майл адрес и телефон. Тези данни се използват главно, за да Ви се осигури добро обслужване и да бъдем в постоянна връзка с вас относно вашата резервация.

 

В момента на наемане на автомобила Вие ни предоставяте  информация относно вашата рожденна дата, ЕГН или ИД номер, номер на ЛК или Паспорт, валидно свидетелство за управление на МПС, настоящ адрес и тел.номер за връзка, данни на Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код. Тази информация е необходима за да се  впише в договорът, който сключваме по между си.

 

Тим Ауто Рент ООД е администратор на Лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва и използва Вашите лични данни за изпълнение на своите задължения във връзка с предоставяната услуга “Автомобил под наем”.

 

Тим Ауто Рент няма да направи Вашите лични данни достояние на трети лица. Вашите данни ще се ползват единствено като вътрешно-фирмена информация. Изключение правят случаите, в които тези данни са изискани от органи на КАТ и МВР при неспазване на закона за Движение по пътищата и Общото гражданско законодателство на Република България.

 

Тим Ауто Рент не носи отговорност ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.


Вие, като наши клиенти имате правото на достъп и поправка на личните си данни, съхранявани при нас, включително да изискате изтриването /след изтичане срокът на договора за кола под наем/ и актуализацията им.