Team Auto Rent a car Sofia

Пътуване извън Р.България

Наемане на автомобил извън България е възможно за държави - членки на Европейския съюз само при предварителна заявка и задължително платен депозит в двоен размер. Сумата по депозит за наем на кола в тези случаи е необходимо да бъде гарантирана чрез Кредит карта или от Юридическо лице. Дебитни карти не се приемат.

Наемателят си запазва правото да откаже наем на автомобил извън България за някои държави, които не са разрешени.

 

Начислява се еднократна такса в размер между 40 - 60 евро за една държава, като за всяка следваща се доплаща по 20 евро.

 

В случай на ПТП или щета извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да покрие разходите по придвижването на наетия автомобил до границата на Р. България.

 

Наемателят е длъжен да направи запитване и да изпрати най-малко до 3 работни дни преди началото на наема сканирано четливо копие на шофьорска книжка и лична карта или международен паспорт.

 

-Минималният срок за наем на автомобил е 7 дни.

-Начислява се еднократна такса "Пътуване в чужбина" - по запитване.

-Заплаща се допълнително 20% от наемната цена за съответния клас, но не по-малко от 30 Eвро/ден.

-Посочените условия са в сила при общ пробег до 1000км. При превишаването им се заплаща 0.15 Eвро/км.

-Депозит в двоен размер.

-Такса „ Пълно Покритие“ е задължителна.

 

В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ напусне границата на Р. България с наетия автомобил без да е изрично упълномощен за това в отделно пълномощно заплаща обезщетение в размер на 500 Евро. При иск от трети лица срещу НАЕМОДАТЕЛЯ за периода на нерегламентираното излизане на наетия автомобил извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ поема отговорност за виновно причинените вреди и пропуснати ползи. Всички допълнителни покрития, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ в този случай са невалидни и той е изцяло отговорен.